Problemes i solucions

81235316291572202

Causes habituals de les butllofes de la tinta de silicona:
1. Malla massa fina, pasta espessa;
2 El forn s'escalfa massa ràpid;
3 L'anivellament de la polpa no és bo, nus massa gruixut

Solucions:
1. Causes habituals d'afectar la solidesa dels gels de sílice
2. La silicona s'enganxa a les mans:
3. Causes habituals de la sublimació de la tinta de silicona